Pakowarki aseptyczne: Specyfika pakowania aseptycznego

pakowanie aseptyczne

Metoda pakowania aseptycznego wymaga zastosowania specjalnej technologii oraz odpowiednio przygotowanych opakowań. Pakowarki aseptyczne to nowoczesne urządzenia, które zapewniają szczelność i odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych w opakowaniach produktów. W Polsce rynek opakowań aseptycznych rozwinął się ok. 15 lat temu.

Jak wygląda proces pakowania aseptycznego?

Opakowania aseptyczne zapewniają całkowitą ochronę przed bakteriami. Produkty pakowane są w warunkach sterylnych, dzięki czemu nie istnieje ryzyko zakażenia mikroorganizmami. Ta metoda jest szczególnie rozpowszechniona w przemyśle mleczarskim.

UTH, czyli Ultra High Temperature, oznacza łagodny proces, w którym produkt jest podgrzewany przez kilka sekund i równie szybko schładzany. Dzięki temu jest całkowicie sterylny, a jednocześnie zachowuje swoje wszystkie walory odżywcze oraz smakowe i aromatyczne bez konieczności stosowania środków chemicznych, konserwantów, mikrofal czy innego rodzaju promieniowania. Jest więc całkowicie zabezpieczony przed wpływem warunków zewnętrznych. Technologia pakowania aseptycznego jest zatem idealnym sposobem na przedłużenie trwałości bez stosowania sztucznych konserwantów, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zdrowie.

Specyfika opakowań aseptycznych

Najczęściej stosowanym i najlepszym opakowaniem aseptycznym jest karton. W większości opakowania kartonów są laminatami, czyli materiałami pokrytymi kilkoma warstwami polietylenu. Dzięki temu są one wodoszczelne, a jednocześnie skutecznie zabezpieczone przed mikroorganizmami. Przed opakowaniami aseptycznymi stawiane są bardzo duże wymagania. Muszą być odporne na wpływ środowiska zewnętrznego przez bardzo długi czas. Bardzo często materiał opakowaniowy zawiera dodatkowo warstwę folii aluminiowej, która zabezpiecza przed wpływem tlenu, światła czy zapachów. Dzięki temu znajdujący się wewnątrz produkt nie jest narażony na przedwczesne psucie czy rozkład.

Istotną kwestię stanowi fakt, iż opakowania tego rodzaju są produkowane z surowców odnawialnych.